Sicur Brin di Porcelluzzi Giuliano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tua sicurezza a portata di click

Se sei possessore di partita iva inviaci una mail a sicurbrin@libero.it per scoprire i prezzi a te dedicati.

Accessori

 

 
 
 
 
 
AURA230
 
 
 
43.12€
30.80€
 
 
 
 
 
 
 
 
AURA24
 
 
 
43.12€
30.80€
 
 
 
 
NET230N/C
 
 
 
177.63€
126.88€
 
 
 
 
NET24N/C
 
 
 
240.82€
172.02€
 
 
 
 
LINEAR/XS
 
 
 
41.41€
29.58€
 
 
 
 
LINEAR
 
 
 
48.67€
34.77€
 
 
 
 
GT-KEY
 
 
 
51.24€
36.60€
 
 
 
 
102LUX
 
 
 
28.18€
20.13€
 
 
 
 
GT2
 
 
 
20.06€
14.33€
 
 
 
 
GT4
 
 
 
24.76€
17.69€
 
 
 
 
GT2M
 
 
 
22.20€
15.86€
 
 
 
 
GT4M
 
 
 
26.47€
18.91€
 
 
 
 
PASS3
 
 
 
102.05€
72.89€
 
 
 
 
STOP4
 
 
 
145.18€
103.70€
 
 
 
 
OMPASS
 
 
 
15.79€
11.28€
 
 
 
 
OMSTOP
 
 
 
30.74€
21.96€
 
 
 
 
CLED24
 
 
 
36.72€
26.23€
 
 
 
 
CLED230
 
 
 
36.72€
26.23€
 
 
 
 
PASS/B
 
 
 
61.91€
44.22€
 
 
 
 
STOP/B
 
 
 
81.55€
66.51€
 
 
 
 
1010
 
 
 
96.07€
68.62€
 
 
 
 
PILLY/60
 
 
 
76.86€
54.90€